Privacyverklaring website Orangerie Elswout

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 Orangerie Elswout kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Orangerie Elswout verstrekt.

 Orangerie Elswout kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM ORANGERIE ELSWOUT GEGEVENS NODIG HEEFT

Orangerie Elswout verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Orangerie Elswout uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG ORANGERIE ELSWOUT GEGEVENS BEWAART

Orangerie Elswout bewaart uw persoonsgegevens en zal deze enkel gebruiken om u op de hoogte te stellen van de activiteiten die de Orangerie Elswout organiseert.

 

DELEN MET ANDEREN

Orangerie Elswout verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Orangerie Elswout worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronderhet IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Orangerie Elswout gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Orangerie Elswout maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Orangerie Elswout bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Orangerie Elswout te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Orangerie Elswout heeft hier geen invloed op.

Orangerie Elswout heeft Google geen toestemming gegeven om via Orangerie Elswout verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@orangerie-elswout.nl Orangerie Elswout zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Orangerie Elswout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Orangerie Elswout verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Orangerie Elswout op via info@orangerie-elswout.nl

 

www.orangerie-elswout.nl is een website van Orangerie Elswout BV.

 

De Orangerie Elswout is als volgt te bereiken:

Adres: Elswoutslaan 22, 2051 AE Overveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34061356

Telefoon: 023 5242639

E-mailadres: info@orangerie-elswout.nl

 

Bereikbaarheid tijdens de vakantie

Bereikbaarheid tijdens de vakantie

Ons reserveringskantoor is gesloten van 24 juli tot en met 31 juli. Meer >


Orangerie Elswout